Vallavolikogu istung toimus 27. septembril 2017 algusega kell 16.00 Voorel.

1 Info valguskaablist ja uute valdade IT teemadest Henri Pook
2 Voorel oleva lasteaiarühma toomine Voore Põhikooli ruumidesse Ilona Tars, Hannes Soosaar
3-4 Info sihtasutuste koosseisudest ja põhikirjade muutmine Jüri Morozov
5 Laenu võtmine Hannes Soosaar
Pixelmedia