Vallavolikogu istung toimus 28. juunil 2017 algusega kell 16.00 Voorel.

1. Voore Põhikooli uue direktori Ilona Tarsi tutvustamine.
2. Volikogu 28. 03.2012 otsuse nr 10 „Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine” muutmine.
3. Voore PK sisehindamise akt.
4. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks.
5. Rahvakoosolekute info. J. Morozov
6. Aktiviseerimiskeskuse katlamaja info. J. Morozov
7. Vallavanema info (Lüüra mänd, haldusreform)
Pixelmedia