Muuseumi näitusteruumis antakse põhjalik ülevaade eepose ja looduse vahelisest seosest: mitu taime ja looma nimetust on sisse kirjutatud eeposesse;mis taimed ja loomad on seotud väljaspool eepost,aga ikkagi Kalevipoja legendidega. Arutletakse teemal, milliseid taimi ja loomi teavad täiskasvanud ja lisandub väike ülevaade sellest, milliseid taimi ja loomi teavad meie lapsed(küsitlus taandub õpilaste hulgas läbi viidud uuringule).Sellest lähtuvalt saab teada, millele peaks rohkem loodust tutvustades tähelepanu pöörama ja kuhu peaks lapsi rohkem nt. ekskursioonidel viima. Väike ülevaade Eestis tegutsevatest loomaparkidest,matkaradadest ja loodukaitsealadest.

Lisana saab juurde tellida Vahur Sepa loodukoolituse ruumis sees või looduses.

Sihtgrupp: täiskasvanud

Kestvus: 1,5 tundi

Maksumus: 3 eurot

Aeg: aastaringselt

Pixelmedia