Raamatukogu ajaloost

Saare raamatukogu algusaastaks võib lugeda aastat 1915, mil raamatukogu loomise mõtte algatajaks sai noor Saare Põllumeeste Seltsi liige, kahekümneaastane energiline noormees August Madisson. Esimesteks raamatuteks raamatukogus olid peamiselt põllumajandusliku sisuga raamatud ja ajakirjad. Raamatukogu alustas tegevust umbes 50-60 eksemplarise raamatute arvuga, mille A. Madisson oli kokku kogunud. Hiljem aitas raamatukogule mõnel määral raamatuid muretseda Saare Põllumeeste Selts. Esialgu laenutati raamatuid peamiselt põllumeeste seltsi liikmetele, hiljem kui kogu täienes, juba kõigile. Laenutajaks oli A. Madisson ühiskondlikus korras.