Kalevipoja muuseumi arendamine

 

EAS rahuldas Sihtasutuse Saare valla kultuuri- ja turismikeskus KALEVIPOJA KODA poolt 10.04.2017 esitatud taotluse projektile „Kalevipoja muuseumi arendamine”.

Projekti eesmärgiks on Kalevipoja muuseumi arendamisega luua Jõgevamaale atraktiivne eesti rahvuseepost  „Kalevipoeg” käsitlev muuseum. Projektitoetusega renoveeritakse muuseumi hoone ja luuakse eepost kajastavad uued interaktiivsed ekspositsioonid ja virtuaalreaalsuse keskkond. Rajatakse õppeklassid ning täiendatakse Kalevipoja teemaparki.

Projekti kogumaksumus on 1 451 446,91 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on 363 656,88 eurot ja toetus on  1 087 790,03 eurot.

Renoveeritud Kalevipoja muuseum avatakse külastajatele 2020.a kevadel.

Toetaja on Euroopa Regionaalarengu Fond