Rahvakoosolekud

Rahvakoosolekuid viiakse läbi pööripäevadel, neli korda aastas.

Koosolekute protokollid