COVID-19 käitumisjuhend

Seoses viiruse COVID-19 jätkuva levikuga palume Kalevipoja muuseumi külastades pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  • Eeldusel, et isikul puuduvad haigussümptomid ning talle ei ole kehtestatud liikumisvabaduse piirangut, saavad alla 19-aastased üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilased ilma COVID-19 tõendita ja testimiseta tulla koos klassiga või rühmaga muuseumisse ja näituseasutusse õppekäigule (st muuseumitundi, ekskursioonile vms). Erandit kohaldatakse ka isikule, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks. 

    Tingimus on, et osalevad ainult sama klassi või rühma õpilased.

  • Distantsõppel olevatel klassidel ei ole keelatud tõendivabalt muuseumisse õppekäigule tulla (seda muidugi eeldusel, et klassi ei ole suunatud eneseisolatsiooni, vaid tegemist on koolipoolse ennetava meetmega).

    NB! Muude külastuste puhul (st kõik muu, mis ei ole klassi ühiskülastus): tõendi kohustus kehtib alates 12 aasta ja 3 kuu vanustele.

  • 19-aastased ja vanemad peavad esitama COVID-19 tõendi vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta.
  • Alates 1.novembrist kehtib tõend ainult koos isikut tõendava dokumendiga. 
  • Alates 1.novembrist on kaitsemaski (seda ei asenda nt sall või visiir) kandmine kohustuslik alates 12. eluaastast kõigis avalikes siseruumides. Kas neis, kus on tervisetõendi kontrollimise kohustus.
  • Avalikud üritused ja tegevused peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Siseruumides kehtib hajutatuse nõue.

Hoidke enda ja teiste tervist. Meeldivaid külastuselamusi!